Fork Team - Analiza Danych


dr inż. Marcin Studnicki

Adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki. Zainteresowania naukowe:
 • modele mieszane w analizie danych niekompletnych
 • wielowymiarowe metody statystyczne w rolnictwie
 • genetyka ilościowa roślin
 • tworzenie kolekcji podstawowych dla kolekcji roślinnych zasobów genowych
 • ocena zmienności fenotypowej obiektów zgromadzonych w kolekcjach roślinnych zasobów genowych


 • WYKSZTAŁCENIE
 • 2012 – doktor nauk rolniczych, dyscyplina agronomia, Wydział Rolnictwa i Biologii
 • 2008 – magister rolnictwa, specjalność „Agronomia i agrobiznes”, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie
 • 2007 – inżynier rolnictwa, specjalność „Informatyka w rolnictwie”, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

  WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin >>
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego >>
 • Instytut Ogrodnictwa >>

  CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH
 • EUCARPIA – European Association for Research on Plant Breeding >>
 • Polskie Towarzystwo Biometryczne >>

  KURSY I SZKOLENIA
 • „Summer Course in Genetic Data Analysis” 11 – 15 czerwca 2012, North Carolina State University, Praga, Republika Czeska
 • „I Warsztaty Biometryczne” 14-15 październik 2010, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 • „Metody statystyczne oparte na liniowych modelach stałych, losowych i mieszanych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyki i hodowli roślin”, 13-15 października 2009, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików
 • „Metody klasteryzacji hierarchicznej w biologii”, 18-20 czerwca 2009, Instytut Oceanologii, Sopot


 • Prowadzone zajęcia:
 • Metody badań rolniczych – kierunek rolnictwo, studia magisterskie
 • Analiza danych doświadczalnych – kierunek rolnictwo, studia magisterskie
 • Planowanie eksperymentu – kierunek technologia żywności, studia magisterskie
 • Metody statystyczne w biologii – kierunek biologia, studia magisterskie
 • Statystyka matematyczna – kierunek rolnictwo, studia inżynierskie
 • Zastosowanie komputerów – kierunek biologia, studia licencjackie
 • Technologia informacyjna – kierunek technologia żywności, studia inżynierskie
 • Informatyka – kierunek rolnictwo, studia inżynierskie


 • ARTICLES
 • Studnicki M., Mądry W., Noras K., Wójcik-Gront E., Gacek E. 2016. Yield response of winter wheat cultivars to environments modeled by different variance-covariance structures in linear mixed models. Spanish Journal of Agricultural Research 14:e0703 >>
 • Lux S.A., Wnuk A., Vogt H., Belien T., Spornberger A., Studnicki M. 2016. Validation of Individual-Based Markov-Like Stochastic Process Model of Insect Behavior and a “Virtual Farm” Concept for Enhancement of Site-Specific IPM. Frontiers in Physiology 7:363. doi: 10.3389/fphys>>
 • Szeligowski H., Buraczyk W., Drozdowski S., Studnicki M., Bolibok L. 2016. Variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) provenances in the IUFRO 1982 series experiment in Rogów Forest District. Sylwan 160:230-237 >>
 • Studnicki M., Mądry W., Derejko A., Noras K., Wójcik-Gront E. 2015. Four-way data analysis within the linear mixed modelling framework. Scientia Agricola 72:411-419 >>
 • Stępkowski D., WoŸniak G, Studnicki M. 2015. Correlation of Alzheimer's disease death rates with historical per capita personal income in the USA. PLoS ONE 10(5):e0126139 >>
 • Mądry W., Studnicki M., Rozbicki J., Golba J., Gozdowski D., Pecio A., Oleksy A. 2015. Ontogenetic-based sequential path analysis of grain yield and its related traits in several winter wheat cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science 65:605-618 >>
 • Rozbicki J., Ceglińska A., Gozdowski D., Jakubczak M., Cacak-Pietrzak G., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Sobczyński G., Studnicki M., Drzazga T. 2015 Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality in winter wheat. Journal of Cereal Science 61:126-132 >>
 • Więcej publikacji

  KONFERENCJE NAUKOWE
 • XVth Meeting of the EUCARPIA Section Biometrics in Plant Breeding, Stuttgart Niemcy 5 – 7 września 2012 “Comparing efficiency of sampling strategies to establish a representative in phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass (Dactylis glomerata L.)” (poster)
 • European Plant Genetic Resources Conference, Wageningen, Holandia, 5 – 7 kwiecień 2011. Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. “Comparing efficiency of sampling strategies to establish a core collection of orchard grass (Dactylis glomerata L.) based on agronomic data” (poster)
 • „Ochrona zasobów genowych roślin uprawnych”, Zakopane, 20 – 23 września, 2009 M. Studnicki, W. Mądry, W. Kociuba „Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej pszenżyta jarego przy użyciu danych fenotypowych” (referat)
 • 19th EUCARPIA CONFERENCE, Genetic resources section, Lublana, Słowenia, 26-29 maja 2009 – M. Studnicki, W. Mądry, W. Kociuba „Validation of sampling procedures to developing a core collection of Polish spring triticale germplasm resources” (poster)
 • IX Międzynarodowe Sympozjum „Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych" Kudowa Zdrój 13 – 16 czerwca 2011 – Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. „Ocena efektywności metod pobierani próby służących do tworzenia kolekcji podstawowej kupkówki pospolitej” (referat)
 • „Nauka dla hodowli roślin uprawnych” Zakopane 2 – 6 luty 2009 rok – M. Studnicki, W. Mądry, T. Śmiałowski „Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej” (referat)


 • NAGRODY
  Najlpesza praca przentowana podczas International Biometrical Colloquium w 2013 (sponsorowana przez Stasoft Polska)

  AUTORSTWO OPROGRAMOWANIA
 • Studnicki M., Dębski K. 2012. Pakiet ccChooser 0.2.6 – oficjalne repozytorium dla środowiska R (CRAN) >>


  Nauka-Polska
  Mail: marcin_studnicki@sggw.pl
 • CopyRight: ForkTeam & BadCompany 2011